АКЦИЈА – САЧУВАЈМО ПРИРОДУ!

САЧУВАЈМО ПРИРОДУ
СПРИЈЕЧИМО ПОЖАРЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА

Доласком топлијег времена, повећавају се активности на уређењу воћњака, винограда, крчењу и уређењу земљаних посједа, а самим тим повећава се и опасност од пожара на отвореном простору. Најчешћи узрок пожара отвореног простора у Републици Српској је неопрезно спаљивање корова и другог биљног отпада и ложење ватре на отвореном простору. Због неопрезности и непромишљености појединаца у опасност долазе људски животи, а у пожарима настаје велика материјална штета.
Ватрогасци Вам стога поручују:
*не ложите ватру и не спаљујте биљни отпад, коров и растиње на пољопривредном земљишту и другом отвореном простору,
*не палите ватру на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме и 30 метара од ограда и зграда изграђених од запаљивог материјала те у трасама гдје пролазе електро-енергетски водови
*не палите биљни отпад у шумама, ловиштима и парковима
*не палите отпад од обрезивања, суху траву и растиње у близини трајних насада воћњака и винограда
*не остављајте возила на ватрогасним пролазима, приступима и површинама која су предвиђена за оперативни рад ватрогасних и спасилачких возила
*малољетним особама ложење ватре на отвореном простору није допуштено.
ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ И ВЛАСНИЦИ ЗЕМЉАНИХ ПОСЈЕДА И ЗАСАЂЕНИХ КУЛТУРА!
Ако већ и морате спаљивати биљни отпад у природи, морате се припремити за то!
Како се припремити за ложење ватре на отвореном?
Нађите погодно мјесто за ложење ватре. На мјестима која су предвиђена за излетнике постоје припремљена огњишта. Ако их нема, треба изабрати мирно и заклоњено мјесто што ближе води. Ватру не палите за вјетровита времена и онда када су издана упозорења за висок степен опасности од пожара.
* спаљивање проводите дању и при мирном времену, без вјетра
* не спаљујте истовремено велике количине запаљивог материјала- растиња
* не палите ватру на великим површинама, односно више ватри које не можете контролисати
* простор око мјеста предвиђеног за спаљивање очистите од запаљивог материјала у ширини која онемогућава пријенос пожара
* припремите прибор и приручни алат као што су лопате, виле, метланице, канте са водом, те друга средства која могу послужити за гашење пожара.

* Обратите се ватрогасцима који ће Вам изнајмити напртњаче за гашење шумских пожара. За почетно гашење пожара, послужит ће и пијесак, земља и слична средства
*у случају потребе спаљивања већих количина растиња посавјетујте се с надлежном ватрогасном јединицом, а спаљивање пријавите надлежној ватрогасној јединици или најближој полицијској станици
*никако не палите ватру уколико постоји опасност од преноса пожара на друге површине с пољопривредним и шумским културама или уколико се налазите на заштићеном шумском подручју, парку природе, ловишту и сл., а нарочито у вријеме високих температура и јаких вјетрова.

НАКОН УОЧАВАЊА ПОЖАРА ОДМАХ ПОЗОВИТЕ ВАТРОГАСЦЕ НА 123

ПОЛИЦИЈУ НА 122

 

Уколико због пожара настане велика материјална штета или неко настрада, одговорна лица за изазивање пожара могу добити високе новчане казне и казне затвора.

Vatrogasni Savez RS