ЕДУКАЦИЈЕ

Ватрогасни савез РС организује обуку и полагање стручних испита за : чланове добровољних ватрогасних ватрогасно-спасилачких јединица који те дужности не обављају професионално као и руководиоце акције гашења из истих, привредна друштва и друга правна лица и предузетнике који су власници, односно корисници објеката или земљишта разврстаних у ИИ степен ризика угрожености од пожара и имају одговарајући број запослених ради вршења сталног дежурства, непосредног гашења пожара, спровођење превентивних мјера и организовање службе заштите од пожара као и пружа друге видове стручних едукација.

Vatrogasni Savez RS