Извјештај Ревизије „ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА“

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник РС“, број 98/05 и 20/14), а у складу са ISSAI оквиром ревизије за јавни сектор, провела накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизијe учинка ”Техничко опремање ватрогасних јединица” који је објављен 2018. године. 

Накнадни преглед подразумијева испитивање мјера и активности на провођењу препорука које су по Извјештају ревизије учинка предузете од стране Владе Републике Српске, Министарства унутрашњих послова, јединица локалне самоуправе и Ватрогасног савеза Републике Српске и утврђивање статуса проведености препорука у складу са Методологијом ревизије учинка.

Извјештај је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске https://gsr-rs.org/ .

Комплетан извјештај доступан на ЛИНКУ!

Vatrogasni Savez RS