Обука за гашење пожара отвореног простора ватрогасаца БиХ

У оквиру Међународног програма Управе за шуме Сједињених Америчких држава организована је обука ватрогасаца БиХ у периоду 15.11. – 18.11.2022. године, а која се одржала у Сарајеву.

Обуку су одржали пет стручњака америчке Шумарске службе, а иста је обухватила теме као што су:

  • приказ пожара отвореног простора у БиХ и САД,
  • систем командовања, карактеристике и принципи, стратегије и тактике гашења, а обухваћене су и вјежбе, тј. сценариј столова са пијеском.

У оквиру обуке од стране наших представника приказана је и презентација Ватрогасног савеза РС у вези пожара отвореног простора у Републици Српској.

Учесницима су по завршетку обуке уручени цертификати.

Vatrogasni Savez RS