Одржан Округли сто

Дана 07.11.2023. године у Адмнистративном центру Владе Републике Српске, а у оранизацији МУП-а одржан је Округли сто на тему „Закон о заштити од пожара – превентивне мјере и организација ватрогасно спасилачких јединца у Републици Српској“. Позив на Округли сто упућен је поред Министарстава и Републичких управа и: Привредној комори РС, Савезу градова и општина РС као и Ватрогасном савезу РС. 

Након уводног обраћања и излагања предвиђених тема од стране представника Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара МУП-а, за дискусију су се пријавили између осталих и представници Ватрогасног савеза РС када је том приликом показана и упоредна анализа законских рјешења прије (Закон „Сл. гл. РС“ бр. 71/12) и сада (Закон „Сл. гл. РС“ бр. 94/12) када се показало, тј. аргументовало да је дошло несумњиво до стагнације система заштите од пожара. У већини даљих дискусија указало се на недостатак појединих законских рјешења који се тичу организације ватрогасно спасилачке службе а посебно сегмента техничког опремања јединица. На крају Округлог стола присутни су обавјештени да се у наредном периоду планира промјена, тј. измјена постојећег законског рјејшења те да се сви приједлози доставе МУП-а. 

Vatrogasni Savez RS