ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА – САВЈЕТИ

Чистоћа и уредност

Најважнији сигурносни фактор у домаћинству је уредност и чистоћа. Нагомилано смеће у поткровљима и подрумима, хрпе крпа и бескорисних старих ствари највише угрожавају домаћинство. Зато водите бригу о уредности и чистоћи, а родитељима помогните у чишћењу и великим поспремањима. Редовно треба одржавати димњаке, тј. држати их непропусне и чисте од чађи и гаражи.

Шпорети и пећи

Нестручно постављене пећи, шпорети и остала грејна тијела често су и у великом броју случајева занемарен извор опасности. У кругу од пола метра не држите никакве гориве предмете, а у недоумици контактирајте стручне особе. Храна која се кува и пече на шпорету или пећи, мора бити увијек под надзором, како не би загорјела и изазвала пожар.

Пепео

Топли пепео може и након 24 сата бити извор паљења, тако да се никада не смије поспремати у картонске кутије, пластичне канте или у смеће с другим горивим материјама које бацамо. Пепео одложите само у металне контејнере на отвореном. 

Запаљиви отпад

Привремено одлагање запаљивог отпада (масне крпе, папир и сл.) дозвољено је само на отвореном, у металним посудама које се могу затворити. Морамо контролисано одлагати отпад, тако да отпадни папир, батерије и полиетиленску (такозвану ПЕТ)-амбалажу одлажете у за њих одређене спремнике. Одлажите моторна уља у мјеста предвиђена за рециклажу.

Одводи кухињских пара (напе)

Филтере кухињских напа треба редовито чистити или мијењати. Пажња: замијењени филтери су лакозапаљиви отпад!

Врућа маст
Прегријана маст се може запалити. Пожари масти су најчешћи узроци кухињских пожара. Горућу маст никако не гасите водом, него је скинете са пећи и прекријте!

И ако фритезе имају термостат, не смију бити остављене без надзора. Стара маст је лакше запаљива него свјежа, тако да редовита замјена масти повећава сигурност од настанка пожара.

Постављање топлотних уређаја
Електрична кухала, апарати за кафу, и друга грејна тијела, увијек се морају поставити на негориву подлогу и најмање на удаљености од пола метра од запаљивих ствари. Гријаћи дијелови уроњених кухала морају у цјелости бити потопљени у воду.

Пегле (глачала)
Укључене пегле не смију бити “заборављене”. Приликом прекида или завршетка рада треба их искључити из струје и одложити на довољној удаљености од запаљивих ствари.

Телевизор, видео уређаји
Укључени ТВ и видео уређаји исијавају топлину, која се мора одводити. Ако се овакви уређаји уграде у зид или намјештај, мора се осигурати довољан простор за вентилацију. Између електричних уређаја и зидова/регала мора бити минимални размак од 10 цм. Када се на више дана напушта стамбени објекат (годишњи одмор или сл.), обавезно их ископчајте из утичница.

Спрејеви
Различити садржаји спрејева (лакови, средства за чишћење) могу бити опасни и запаљиви. Не употребљавајте их у близини отворене ватре, укљученог топлотног уређаја (фен, калорифер) или горуће цигарете. Приликом прекомјерног загријавања, поједине бочице спрејева могу експлодирати, зато их не остављајте у близини топлотних уређаја, и не бацајте у ватру.

Термофор
Електрични термофор и прекривачи у кревету смију се употребљавати само за загријавање. Непрекидно укључени термофори могу довести до пожара због кратког споја или квара термостата.

Новогодишње јелке
Пожари на новогодишњим јелкама су веома чести. Могу се избјећи придржавањем једноставних сигурносних мјера:

– јелку никада не постављајте у близини завјеса

– не користите прскалице или свијеће (свакако су боље жаруље-лампице), а од електричних лампица удаљите папир и накит. Лампице не смију горити без надзора!

– Прскалице не користите у стану, а поготово не на јелкама.

Складиштење у поткровљима и подрумима
У поткровљима и подрумима се смију остављати само негориве твари и пољопривредни производи, уз несметан приступ свим дијеловима поткровља и кровним прозорима. Ако држите неку опасну или гориву твар, обвезно се код стручне особе распитајте о начину најбољег складиштења.

Радови у кући са отвореним пламеном
Радове с отвореним пламеном нека раде стручњаци-сервисери. Припремите им претходно околину, т.ј. очистите прашину и отклоните све запаљиве твари. Ручне ватрогасне апарате држите у приправности, а мјесто рада након завршетка радова више пута контролишите (сљедећих 24 х).

Пожари на отвореном простору
Под пожарима растиња подразумијевамо све врсте пожара на отвореном као што су шумски пожари, пожари житарица, корова итд. У нашим крајевима опасност од пожара посебно је велика у рано прољеће, као и љети и у јесен након дугих суша. Пожарна опасност се повећава на напуштеним и неприступачним земљиштима (непостојећи прилазни путеви), као и у увјетима снажних вјетрова, када се пожар изразито брзо шири. У шуми је у свако годишње доба ложење ватре строго забрањено.

Ватрогасним просјецима и путевима омогућује се приступ ватрогасним возилима. У превентивне мјере убрајају се и осматрачнице и редовно надгледање које омогућавају правовремено дојављивање пожара.
Ипак, најбоље су природне мјере као што су:
– обрада земљишта и засад култура које сазријевају у различито вријеме

– узгој коза, оваца и осталих животиња и дивљачи која ће “побрстити” растиње, те тиме отклонити пожарну опасност,

– резањем нижих грана дрвећа, чиме ће се спријечити прескакање приземног пожара у крошње,

– узоравањем просјека (могуће и током ватрогасне интервенције)

– контролисаним спаљивањем корова

Праћењем опасности од настанка избијања шумских пожара, гдје се између осталог узима у обзир влажност горивог материјала и тла, те брзина вјетра, од велике је помоћи у оцјењивању потребног нивоа приправности ватрогасних јединица.
Уз уобичајену опрему која се користи за гашење пожара, за ватрогасце за гашење пожара растиња често треба осигурати додатну специјалну ватрогасну опрему за крчење растиња (најпознатији косијер), преноса воде (напртњаче), механичко гашење пожара (метланице), специјалне ватрогасне пумпе и возила, опрему и спремнике (“крушке”) које се превозе хеликоптерима итд, али и осталу опрему (сјекире, грабље, лопате, пиле итд), те тракторе и приколице, аутоцистерне и шумска возила.
Гаражирање возила
Возила (мотоцикли, аутомобили, трактори, остали моторни уређаји) не смију се остављати у оставама са лако запаљивим материјалом. Искре, врући издувни плинови или кратки спој електро уређаја брзо и неочекивано доводе до паљења околине и лако запаљиве робе и сијена.

Сијалице
Површинска температура обичних сијалица може износити до 300 °Ц, тако да може до запаљења спуштене прашине или друге гориве материје у непосредној близини. Препорука је да се употребљавају расвјетна тијела само са заштитним стаклом око сијалице или тијело “хладне” расвјете (неонска свјетла или слично).

Електрични топлотни уређаји
Треба употребљавати само прикладне уређаје с ниском површинском температуром. “Гријаће лампе” не угрожавају само летеће инсекте него су и изузетна пожарна опасност.

Хемијски производи
За заштиту биља користе се често раличите хемикалије као што су пестициди и умјетна гнојива. О њиховом исправном складиштењу треба водити посебну пажњу, јер код неправилног складиштења пријети опасност од пожара, али и опасност од тровања.

Складишта
Сјеници, силоси житарица, сушаре (дувана) и млинови представљају опасност због могућих узрока самоупале (мокро сијено, недовољно вентилирање) и опасности од експлозије (експлозивне прашине брашна). Нпр., влажно ускладиштено сијено може довести до самозапаљења. Загријаност које претходи самозапаљењу може се понекад препознати по чудном мирису, кондензацији воде или улегнућу сијена у средини. Спријечите то редовним надзором и визуелним прегледом. Ако температура пређе 70 °Ц, настала је упозоравајућа опасност од самозапаљења, те хитно треба обавијестити ватрогасце.

Мјере заштите код сјетве и жетве
У те мјере се убрајају:

– редовни технички прегледи опреме и технике која судјелују у сјетви и жетви (трактори, комбајни, покретне траке, вршилице итд.)

– сијање различитим културама које сазријевају у различито вријеме, те што даље од приступних путева

– појачана ватрогасна дежурства у пољопривредним подручјима у вријеме жетве

Школа је простор гдје младеж присуствује настави и изван наставним активностима те проводе слободно вријеме на спортским теренима.

Евакуација
Упознајте се с начинима најбржег и најсигурнијег напуштања објекта у случају пожара. Размотрите да ли у сваком тренутку имате бар два пута за евакуацију. Да ли сте упознати с путевима за спашавање? Ако нисте, распитајте се. Да ли се редовно или барем једном годишње одржавају у вашој школи вјежбе евакуације? Ако не, распитајте се због чега то није случај. Излазе за нужду и пожарне путеве држите слободне и проходне. Ако се огласи пожарна узбуна, покушајте што смиреније и без гурања и панике на увјежбани начин напустити објекат.

Поштивајте кућни ред
Најважније је да се поштивају правила која су прописана у школи. Директно или индиректно ћете угрозити себе и друге ако их се не придржавате.

* Игра с ватром и пиротехничка средства

Најстроже је забрањена било каква игра с ватром, бацање петарди или других пиротехничких средстава.

* Одржавање приредби

За прославе и свечаности у оквиру школе као украсне елементе користите тешко запаљиве материјале, а свакако украсе поставите на довољну удаљеност од расвјетних и грејних тијела.

Пушење
Пушење је у школи најстроже забрањено. Придржавање те забране је у интересу свих ђака, јер, као што је познато, не само да може бити узрочник пожара, него је и изразито штетно за здравље.

* Хемијски лабораториј

Школе посједују хемијске лабораторије, гдје се проводе практични вјежбе из хемије. Строго је забрањено без надзора професора користити или дирати било какве предмете или материје из хемијског лабораторија.

Vatrogasni Savez RS