ОСНОВНА ПРЕВЕНТИВА

Превентивне мјере заштите од пожара су скуп мјера и радњи које човјек треба подузети да не дође до пожара, а неке од њих су сљедеће:
У стану, подруму или на тавану не држите запаљиве и експлозивне материје у недозвољеним количинама.
Редовно одржавајте све врсте пећи за загријавање у исправном стању и прописно их прикључите на димоводне канале који морају бити непропусни за плинове и искре.
Редовно чишћење димњака смањује опасност за настајање пожара и експлозије.
Одржавајте електричне и плинске инсталације у исправном стању.
Не бацајте врући пепео са жаром и неугашене опушке у посуде које се могу запалити.
Не пушите у кревету, не бацајте опушке и шибице ако их нисте унапријед угасили.
Уколико осјећате мирис плина по доласку у стан не палите свјетло или шибице већ затворите довод плина и провјетрите просторију отварањем врата и прозора.
Телевизор у стану држите на мјесту код којег постоји могућност вентилирања јер се за вријеме рада загријава.

Не сушите месо на тавану већ у посебно саграђеним просторима-објектима и не близу стамбених објектима.
Не палите отворену ватру у близини објекта нарочито за вријеме вјетровитог времена.
За вријеме паљења смећа удаљеност од објекта мора бити најмање 20 метара, а приликом паљења обезбједите средства за почетно гашење. По завршетку угасите сваки жар.
Стогови сијена, сламе, те кукурузовине морају бити удаљени од грађевинских објеката најмање 15 м.
Редовито одржавајте приступ хидранту испред својих кућа и станова ако их има, јер ће Вама најприје требати.
Не дозволите да се дјеца играју шибицама
Не крпајте осигураче јер могу да допринесу избијању пожара код електричних инсталација
Незаштићена расвјетна тијела и дотрајала електрична инсталација по производним, услужним и стамбеним објектима, могу бити узрочник пожара.
Набавите апарат за гашење пожара прахом (С-6) за гашење почетних пожара.

Vatrogasni Savez RS