Полагање стручног испита ватрогасаца Аеродрома Републике Српске

Дана 29.03.2023. године и 05.05.2023. године у просторијама и полигону Аеродрома РС у Лакташима извршено је полагање стручног испита за укупно 12 професионалних ватрогасаца-спасиоца као и једног руководиоца акције гашења, а који се налазе у саставу привредне ватрогасно-спасилачке јединице Аеродрома. Стручна обука за кандидате је извршена од стране Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Града Бања Лука, а само полагање испита изврешено је пред Комисијом именованом Рјешењем MУП-а, Полицијске управе Бања Лука. Испитна комисија је констатовала да су сви кандидати положили стручни испит те ће истима бити издата одговарајућа увјерења.

Vatrogasni Savez RS