Ријеч предсједника Ватрогасног савеза Републике Српске

Ријеч предсједника Ватрогасног савеза Републике Српске

Ватрогасни савез Републике Српске представља кровну организацију ватрогасаца Републике Српске, који у свом раду између осталог прати спровођење планова заштите од пожара и предлаже мјере за унапређење ватрогаства, пружа стручну помоћ ватрогасним друштвима и ватрогасним јединицама, врши стручно оспособљавање ватрогасаца, те предузима мјере за унапређивање и развијање ватрогаства.

Ватрогасани савез РС у свом саставу има шестдесетпет чланица од чега су 29 територијалне-професионалне јединице, 33 добровољна ватрогасна друштва и 4 индустријске ватрогасне јединице.

У Републици Српској дјелује око 1250 ватрогасаца, од чега је 650 ватрогасаца у професионалним ватрогасним јединицама.

Путем Ватрогасног савеза Републике Српсске у претходних девет година извршена је реализација пројеката техничког опремања свих ватрогасних јединица у висина од двадесет четири милиона КМ, у складу са одредбама члана 81. Закона о заштити од пожара.

 

На тај начин успјели смо да обезбједимо да већина ватрогасних јединица може на задовољавајући и ефикасан начин да извршава повјерене послове заштите од пожара на локалном нивоу, те да се ватрогасне јединице опремају са новом ватрогасном опремом.

У прошлој години смо обезједили да се занови опрема у шеснаест ватрогасних јединица (нова ватрогасна навална возила, пратеће ватрогасне цистерне, возила за гашење шумских пожара, возила за техничке интервенције), као и друга опрема потребна за гашење пожара.

Од пројеката вазаних за 2014. год. завршени су поступци јавних набавки у осам локалних заједница – поступке јавних набавки након одобрених пројеката техничког опремања проводе службе јавних набавки у органима локалне управе у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

За 2015. год. планирана је набавка 18 нових ватрогасних возила која ће се реализирати у наредном периоду.

Дјеловањем Ватрогасног савеза Републике Српске настојимо да свака професионална ватрогасна јединица постепено занавља ватрогасну опрему када су у питању ватрогасна возила, јер у просјеку старост ватрогасних возила у цијелој Републици прелази тридесет година, те ћемо на тај начин обезбједити потребна нова средства у професионалним ватрогасним јединицама, док би те јединице старију и исправну опрему донирали добровољним ватрогасним друштвима, чиме би обезбједили да и добровољне ватрогасна друштва могу функционисати. У протеклих девет година извршена је набавка у професионалним ватрогасним јединицама у просјеку од два до шест нових ватрогасних возила, чиме смо обезбједили да те јединице занове ватрогасну опрему, те да квалитено извршавају повјерене задатке на заштити грађана, јер професионалне ватрогасне јединице извршавају око 90% свих интервенција у Републици Српској, чији се број на годишњем нивоу у претходним годинама креће између 8000 и 10000 интервенција.

Као што вам је познато ватрогасне јединице не дјелују само када је у питању заштита имовине и грађана од пожара, него смо дали значајан допринос и када је било проглашено ванредно стање у Репубици због поплава, те су припадници већег броја јединица са опремом били укључени у граду Добоју и општини Шамац, гдје је координација снага и потребне опреме вршена на релација Ватрогасни савез РС, РУ Цивилне заштите РС и општине.

Професионалне ватрогасне јединице које дјелују у подручјима која су угрожена поплавама у својим редовима имају ватрогасце и потребну опрему да могу дјеловати и извршавати задатке спашавања на води, поједине професионалне ватрогасне јединице су те активности у вези овог оспособљавања започеле прије десет година, што се показало изузетно корисним и значајним када су у питању ове врсте интервенција, јер смо свјесни да грађани у било каквој врсти опасности увијек зову ватрогасце, који су им на располагању и који морају бити оспособљени за шири спектар врста интервенција.

Из свега овога се може извући закључак да послове које обављају поготово професионални ватрогасци изискују велики напор и перманентно потребу за усавршавањем и оспособљавањем. Исто тако, то је професија која спада у групу најстреснијих, те и сада и у будуће даваћемо значајне напоре на раду у вези психолошког опоравка, реализацији одређених пројеката у Савезу везаних за та питања, јер свакодневно кроз обављање редовних послова ватрогасци су суочени и наилазе на несреће које су задесиле грађане, на жртве које су страдале у пожарим, саобраћајним несрећама, поплавама и другим акцидентима.

Питања везана за статус ватрогасаца и ватрогасних јединица покушаћемо да ријешимо кроз измјене и допуне Закона о заштите од пожара, јер је у овој години од стране надлежног министарства започела процедура и расправа по питању наведеног закона.

Предсједник Ватрогасног Савеза, Горан Стојаковић

Vatrogasni Savez RS