У Приједору одржано полагање испита за ватрогасце

Дана 05.12.2023. године МУП-а, Полицијска управа Приједор је заказала полагање стручног испита за четири професионална ватрогасца спасиоца Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Града Приједор као и за два професионална ватрогасца спасиоца и једног руководиоца акције гашења пожара Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Општине Нови Град. Испит се одржао у ватрогасном дому Града Приједор. 

Испитна комисија је након извшене провјере знања констатовала да су сви кандидати успјешно положили стручни испит те им је том приликом и зажелила успијешно обављање послова и задатака у наредном периоду.

Vatrogasni Savez RS