Бања Лука

Професионална територијална ватрогасно-спасилачка јединица

АДРЕСА ПТВСЈ: „Хварска бб“, 78000 Бања Лука.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 051/233-920 ; ТЕЛ.

ФАКС: 051/233-912.

Дежурни телефон: 123

WEB: www.banjaluka.rs.b

ЕМАИЛ: civilna.zastita@banjaluka.rs.ba

Професионална ватрогасна јединица Бања Лука основана је 1928. године, а 1945. године била је величине ватрогасног вода и добила назив Ватрогасна народна милиција. Скупштина општине Бања Лука, својим рјешењем 01-VI-491 од 29.01.1965. године основала је Професионални ватрогасни вод у Бања Луци.

Скупштина града Бања Лука је на 41. сједници, одржаној 02.09. и 03.09.2020. године донијела одлуку о оснивању Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Града Бања Лука.
Она данас дјелује са три локације, у центру града, у МЗ Лазарево, а дио јединице ради на ватрогасном обезбјеђењу Аеродрома Бања Лука у Маховљанима.

ПТВСЈ Бања Лука тренутно броји 95 оперативних извршилаца са положеним стручним испитом за професионалног ватрогасца-спасиоца (45 припадника јединице има положен и стручни испит за руководиоца акције гашења).
ПТВСЈ Бања Лука своје дјеловање врши на читавој територији града ( око 1200 km2 ). Град Бања Лука као највећи и становништвом најбројнији у Републици Српској има сложену пожарну угроженост и друге специфичности. Експанзија станоградње и пословних објеката, вишеструко увећан број возила у саобраћају у градској зони као и источним и западним транзитом, близина регионалне брзе саобраћајнице Бања Лука-Градишка и др. У зимском периоду већи број пожара димоводних канала, кровишта и стамбених јединица док је у прољетном љетњем периоду наша јединица највише ангажована на пожарима отвореног простора.

Vatrogasni Savez RS