Братунац

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО –СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА БРАТУНАЦ

Адреса: Ул. Светог Саве бр. 157, 75420 Братунац
Република Српска , Босна и Херцеговина
Контакт телефони: 056 / 410 – 047 , 056/ 410 – 199,
Е-маил: tvj.bratunac@gmail.com
Старјешина јединице: Златан Симић, дипл.инж.зоп
Контакт телефон: 065 356 621
Е-маил: zlatan.simic.simke@gmail.com

ТВСЈ Братунац je основана 14.10. 1960. године, тада као ИД-ВД. Јединица је у разним периодима постојања организационо и правно пролазила одређене облике формације од индустрисјке, професионалне, територијалне до садашњег територијално – спасилачке. Тренутно броји петанест припадника , пет руководиоца акцијама гашења и десет професионалних ватрогасаца- спасилаца . Процјена угожености од пожара, територије коју обухвата општина Братунац, показује да се општина налази у зони средњег ризика од пожара. Од индустријских погона и објеката разних намена , са повећаним степеном пожарне опасности, издваја се фирма „ТРБ“ Братунац, која се бави између осталог прометом наоружања и војне опреме и у раду користи експлозивне материје, затим неколико дрвнопрерађивачких погона већег и средњег капацитета производње , девет бензинских станица , неколико трговина аутодијелова и уља , мазива и фарби, стамбени објекти височије градње у ужем центру града, неколико објеката затвореног типа веће површине који примају до шест стотина људи, два гранична прелаза са Републиком Србијом као и објекти и постројења који се граде, и који ће се градити, у новој бесцаринској индустријској зони у оквиру граничног прелаза Братољуб , са Републиком Србијом.

Vatrogasni Savez RS