Гацко

Територијална ватрогасно –спасилачка јединица

Адреса: Немањина 7 Гацко

Тел /факс: 059/472-123.
Емејл: vatrogasnaajedinicagacko@gmail.com

Најчешће врсте интервенција су шумски пожари и пожари ниског растиња (трава,ливаде,стрништа,контејнери ,депоније смећа и сл.)

ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА

Критичне тачке на подручју општине Гацко по угрожености од пожара су:
Рудник и термоелектрана Гацко,у технолошком просецу присутни трајни извори опасности од експлозија и пожара. Предузеће разврстано у прву категорију степена угрожености од пожара и експлозија. У прошлости била два велика пожара , са огромном материјалном штетом.

Шумски пожари , подручје општине Гацко захвата простор у укупној површини од 736 km2, те је насељенo са 9800 становника према попису из 2013. год., са укупно 70 насељених места. Од укупне површине општине под шумама се налази 49.437,20 ha. Шумски пожари су у прошлости проузроковали велике материјалне штете у појединим шумским комплексима. Све шуме на подручју општине Гацко су угрожене пожарима,јер у љетним мјесецима нема честих и већих падавина,а количина и врста горивог материјала управо су такве да је опасност од пожара перманентна.

Тунел „Чемерно“,пожарна угроженост општине је значајно увећана пуштањем у саобраћај једног од најдужих тунела у Републици Српској “Чемерно” у дужини од 2109 м.

Ризик посматрамо као резултат множења вјероватноће дешавања неког догађаја и посљедица које ће произвести тај догађај. Имамо три нивоа ризика: ризик високог интезитета, ризик средњег интезитета, ризик ниског интезитета.
У зависности од мјера које се примјењују , код горе наведених критичних тачака угрожености , се и управља ризицима и одређује ниво интезитета ризика.
Рудник и термоелектрана Гацко,ниво ризика; ризик високог интезитета, због средње вјероватноће настанка пожара и озбиљних посљедица.
Шумски пожари ниво ризика; ризик високог интезитета, због велике вјероватноће настанка ових пожара и озбиљних посљедица.
Тунел „Чемерно“, ниво ризика; ризик средњег интезитета, због мање вјероватноће настанка пожара и озбиљних посљедица.
Јавни објекти ниво ризика; ризик средњег интезитета, због мање вјероватноће настанка ових пожара и озбиљних посљедица.

ПРЕГЛЕД ЉУДСКИХ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

Ватрогасно-спасилачка јединица Гацко, је формацијског облика-ватрогасни вод и усвом саставу има, 30 професионална ватрогасца. Дванаест запослених има положен испит за руководиоца акције гашења пожара.

 

Vatrogasni Savez RS