Лопаре

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица општине Лопаре

Адреса: Улица цара Душана број 40, 75 240 Лопаре

Тел: 055/650-003 или 123

Тел старјешине јединице: 055/651-003; 065/679-232

Број факса (општина Лопаре): 055/650-304

Емаил: jovotvj@gmail.com

 

 

26.06.2003. године основано је Ватрогасно друштво „Лопаре“ Лопаре, које је у свом стаставу имало професионалну ватрогасну јединицу.
Након измјена Закона о заштити од пожара Републике Српске, 01.01.2014. Ватрогасно друштво је престало да постоји, а у оквиру општинске управе Општине Лопаре, формирана је Територијална ватрогасна јединица, коју је сачињавало људство и материјално-техничка средства преузета од дотадашњег Ватрогасног друштва.
18.02.2020. године, изласком новог Закона о заштити од пожара Територијална ватрогасна јединица мијења назив у Територијална ватрогасно-спасилачка јединица.

Укупно 16 лица је запослено, од чега 5 лица има положен испит за руководиоца акције гашења пожара, док 11 лица има положен испит за професионалног ватрогасца.

Територија општине Лопаре се протеже на 298 квадратних километара и представља велико подручје дјеловања.
Сецифичност подручја рада ТВСЈ Лопаре је чињеница да је територија општине Лопаре претежно брдско-планинског карактера, са доста шуме (11.608,53 ha територије Oпштине се налази под шумом), гдје рад на терену поред неприступачности истог, отежавају и бројна минска поља, те клизишта, која су активна од 2014. године.
Водостаји на територији општине Лопаре су веома нестабилни, што отежава рад на терену, јер у љетном периоду долази до исушивања ријека и потока, те смањеног дотока воде у систем.
На подручју општине Лопаре се налазе 4 бензинске пумпе, које престављају објекте повећане пожарне угрожености, те 9 фабрика, односно објеката већег ризика, у којима се врши предада дрвета, и других горивих материја, гдје се посебно истиче фабрика за производњу пелета „Термал-ИНТ“

 

Vatrogasni Savez RS