Осмаци

Ватрогасно друштво

Адреса: Улица 9. Јануар 111, 75406 Осмаци Контакт тел:056/337-314

Јединица је основана 2008. године.
Јединица има 12 извршилаца и једног рукововодиоца.
Што се тиче угрожености од пожара на подручју општине Осмаци су 90% шумски пожари.

Vatrogasni Savez RS