Очауш

Добровољно ватрогасно друштво Очауш

Адреса: Очауш 74275 Блатница

Контакт тел: 066/259-783 старјешина друштва Ђукарић Милорад

Е-пошта: djukaric65milorad@gmail.com

Ватрогасно друштво је формирано и регистровано 22.04.2014.године. Ватрогасно друштво броји 34 члана од којих је 15 са положеним испитом.

Ватрогасно друштво гравитира у планинском сеоском подручју и првенствено му је циљ заштита од пожара сеоских домаћинстава и њихових објеката као и шумског комплекса овог подручјаа и шире по потреби.

Vatrogasni Savez RS