Пелагићево

ДВЈ “Пелагићево” Пелагићево

Адреса: Вука Караџића 10
76 256 Пелагићево

Тел: 065 / 710 – 191
EМЕИЛ: sasha.golijanin@hotmail.com

21.09.2009. године
10.09.2009. године уписан у судски регистар,

04.02.2019. године извршена пререгистрација

Број оперативних извршилаца (ват.-спас. и руководиоци).

Број ватрогасаца 12,
Број руководилаца, 3

Пожарна угроженост и друге специфичности (пожарна угрожене индустрије, ауто путеви, жељезничке саобраћајнице и сл., тунели, депоније итд.)

Што се тиче наше општине и територије које ми покривамо, као што се види у нашим извјештајима, углавном се ради о пажарима ниског растиња и депоније.

Фотографије (ватрогасни дом, возила, интервенције и сл.).

Ватрогасни дом немамо, а у прилогу Вам шаљем пар слика (могуће да неће моћи све у једном маилу па ћу послати у пар њих) па ви проберите што мислите да је прикладно.

Vatrogasni Savez RS