Србац

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Србац

Адреса: Ул. 11. Новембра бр. 34 78425 Србац

Контакт особа: старјешина, инг. Радован Латинчић

051/740-372

065/279 309

051/740-150 (дежурна служба)

Емаил: vatrogasnosr@teol.net

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Србац има свој дугогодишњи континуитет постојања. Ватрогаство на општини Србац организовано је 1948. године као Ватрогасно друштво, све до седамдесетих година када прераста у Добровољно ватрогасно друштво Србац и као такво егзистира све до 1996. године када се реорганизује у заједничку територијалну ватрогасну јединицу. 2000. године. Одлуком Скупштине општине Србац реорганизује се у Територијалну ватрогасну јединицу Србац, а данас егзистира под називом Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Србац и налази се у саставу општинске управе као посебна унутрашња организациона јединица.

Територијалну ватрогасо-спасилачку јединицу Србац чини укупно 12 ватрогасаца-спасилаца, од тога са положеним испитима за руководиоца акције гашења пожара -7.

Пожарна угроженост општине чине највише шумски и пољопривредни комплекси, депоније, палетаре, бензинске пумпе и др.

Vatrogasni Savez RS